actiuhuma Centre de FormaciĂłCertificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   < Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ   Certificats Professionalitat ActiuhumĂ 

NOTÍCIES
2023-2024

ADA 2023-2024 (exclusiu per dones) Prioridad dones en atur que resideixen en municipis de menys de 30.000 habitants.

2023

MINDFULNESS 2023

2023

CONFECCIĂ“ I PUBLICACIĂ“ DE PĂ€GINES WEB - Aula Virtual - PrĂ ctiques en empresa

2023

CONFECCIĂ“ I PUBLICACIĂ“ DE PĂ€GINES WEB. Inici 25/01/23 - Aula Virtual - 560h - PrĂ ctiques en empresa

Veure notícies anteriors
facebook

Enllaços d'interès


Generalitat de Catalunya SOC Consorci per a la Formacio Continua de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social Ofertes de feina

imprimir mail

El present document ha estat redactat seguint el nou RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i que s’afegeix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades espanyola (LOPD). Aquest Reglament entra en vigor el 1 de maig del 2018 i és d’obligat compliment en tota la Comunitat Europea.

Tenint en compte que qualsevol web amb seu social i/o fiscal a Espanya té consideració de comerç electrònic, ja que es considera com a tal qualsevol web o portal en general que sigui capaç de comunicar a l’usuari amb el propietari de l’espai.

1. DADES IDENTIFICATIVES:

Aquest domini “actiuhuma.org” juntament amb tots els que se sumen als projectes de l’empresa (jbf.es – actiuhuma.com, .net, .es, .cat – rrhh.cat-psicologia.cat – lestudem.com, .es, .cat – formacioonline.net) pertanyen en el seu conjunt a ACTIUHUMÀ, S.L. (en endavant ACTIUHUMÀ), amb domicili a aquests efectes al Carrer Joaquim de Paz, 36 (local) C.I.F.: B64443021 Correu electrònic de contacte: info@actiuhuma.org

ACTIUHUMÀ, S.L. és, a més del propietari del registre dels esmentats dominis, el responsable únic del tractament i custòdia de qualsevol dada (personal o empresarial) que es recopili en qualsevol de les web que responen als dominis esmentats. Es responsabilitza de la seva protecció endegant qualsevol eina necessària per preservar aquestes dades de qualsevol intrusió humana (o mecànica).

En tot moment podrà indicar a ACTIUHUMÀ el seu interès en modificar o eliminar les seves dades de les bases de dades comercials enviant un correu electrònic a info@actiuhuma.org o accedint al formulari de desistiment que trobarà al peu de les nostres pàgines. En un termini no superior a 24 hores executarem les seves demandes.

Hem escollit un procediment manual per a aquesta operativa ja que donat el caràcter del nostre espai no fem una recopilació exhaustiva de dades i d’aquesta manera minimitzem errors i verifiquem que es compleixen els seus requisits.

Condicions del dret a l’oblit: Segons la legislació vigent a Espanya, les dades fiscals han de mantenir-se i no poden ser eliminats. És per aquest motiu que si hem tingut una relació client-proveïdor el nostre sistema de gestió de facturació i comptabilitat mantindrà les seves dades almenys durant cinc anys. Si sol·licita el seu dret a l’oblit eliminarem les seves dades de qualsevol base de dades dels departaments de màrqueting, comercial o fidelització i aquestes mai estan combinades amb les d’administració.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’ACTIUHUMÀ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que siguin d’obligat compliment si s’escau. Si en algun cas pensa que no comprèn alguna part d’aquestes polítiques li preguem que tingui a bé en abandonar el portal.

3. ĂšS DEL PORTAL:

ACTIUHUMÀ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, cursos o dades (en endavant, «els continguts») a Internet pertanyents a ACTIUHUMÀ o als qui li han atorgat les seves llicències, als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que és necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

Així mateix l’USUARI manté en tot moment el dret a rectificació o oblit de les seves dades enviant un e-mail a info@actiuhuma.org o emplenant el formulari de desistiment que trobarà al peu de totes les pàgines.

-Cookies de sesión, para garantizar el correcto funcionamiento de la página.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que ACTIUHUMÀ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ACTIUHUMÀ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment;
(IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ACTIUHUMÀ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ACTIUHUMÀ no serà responsable de les opinions exposades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

ACTIUHUMĂ€ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de les persones.

4. PROTECCIĂ“ DE DADES:

ACTIUHUMÀ compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per a garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari on es recullin dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ACTIUHUMÀ, es farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, ACTIUHUMÀ web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

ACTIUHUMÀ per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), o bé dels qui li han atorgat les seves llicències.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ACTIUHUMÀ . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ ACTIUHUMÀ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’ACTIUHUMÀ.

6. EXCLUSIĂ“ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

ACTIUHUMÀ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS:

ACTIUHUMÀ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

7. MODIFICACIONS:

ACTIUHUMÀ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS:

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, ACTIUHUMÀ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ACTIUHUMÀ assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ:

ACTIUHUMÀ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS:

ACTIUHUMÀ perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIĂ“ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

ACTIUHUMĂ€ podrĂ  modificar en qualsevol moment les condicions aquĂ­ determinades, essent degudament publicades com aquĂ­ apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIĂ“ APLICABLE I JURISDICCIĂ“:

La relació entre ACTIUHUMÀ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.


Terrassa, 21 de Gener de 2019.

CERTIFICACIONS


certificacions

CONTACTAR ACTIUHUMĂ€ S.L.

c/ Joaquim Costa 34 - 08222 - TERRASSA (BARCELONA)

93 786 11 84


info@actiuhuma.com